Leave Your Message
01020304

Müşderilerimizi ýokary hilli önümler we hünär hyzmatlary bilen ugratmagy dowam etdireris diýip umyt edýäris! Müşderi zerur bolsa, biz islendik wagt şu ýerde!

hakda
GÖRNÜŞ

“Xingtai Kehui Trading Co., Ltd.” önümçiligi, satuwy we satyn almalary birleşdirýän giňişleýin söwda kompaniýasydyr. Kompaniýa we zawod, uzak taryhy we minerallara baý Hebei welaýatynyň Sintaý şäherinde ýerleşýär. Häzirki wagtda kompaniýanyň önümlerine çybyn kül, kenosfera, perlit, içi boş aýna mikrosfera we ş.m. girýär, önümiň ulanylmagy izolýasiýa materiallary, gurluşyk materiallary, nebit senagaty, izolýasiýa materiallary, örtük senagaty, howa we kosmos ösüşi, plastmassa senagat, aýna süýümli demir plastmassa önümleri we gaplaýyş materiallary.

Jikme-jiklikleri görüň
64da1f032h
64da1f0m1q
0102

Esasy önümler

Çig mal satyn almakdan başlap, önüm satuwyna çenli ajaýyp hile ünsi jemleýäris. Bu diňe bir biziň jogapkärçiligimiz däl, eýsem biziň garaýşymyzdyr. Bu siziň salgylanmagyňyz üçin biziň işimiz.

habarlar we maglumatlar